DÜNÝÄ

Mumbaý Aziýanyň täze “milliarder paýtagty” bolýar

Hindistanyň Mumbaý şäheri Aziýada iň köp milliarder bolan şähere öwrüldi. Bu barada Hurun gözleg institutynyň maglumatlaryna esaslanyp, “Nikkei Asia” habarlar gullugy habar berýär.

Bu görkezijä görä, Hindistanyň iň uly şäheri Nýu-Ýorkdan (119 milliarder) we Londondan (97 milliarder) soň dünýäde üçünji ýerde durýar. Hindistanda 271 sany milliarder bar.

Mumbaý – 1995-nji ýyla çenli Bombeý ady bilen tanalýar we Hindistanyň “Manhetten” we Hindistanyň Golliwudy bolan Bolliwudyň, ýagny ýurduň kino dünýäsiniň merkezidir.

Mumbaý şol bir wagtda Hindistanyň täjirçilik merkezi bolup, 7 adadan ybarat. 2023-nji ýylda şäheriň ykdysadyýeti 7.3 göterime ösüşe eýe boldy.

Ýene-de okaň

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy