“MULTIMODAL IPEK YOLU” TÜRKMENİSTAN’IN GİRİŞİMİYLE HAYATA GEÇİYOR

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Kasım ayında Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenecek 1. Sürdürülebilir Ulaştırma Sektörü konulu Küresel Sempozyuma yönelik medya forumu gerçekleştirildi. Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen medya foruma, aralarında “Atavatan Türkmenistan” uluslararası dergisi olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden haber ajansları, televizyon, radyo, internet site temsilcileri katıldı. Foruma 30’a yakın ülkeden 65’in üzerinde yabancı basın mensubu ve 10’u aşkın uluslararası örgüt temsilcileri büyük ilgi gösterdi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nın organize ettiği forum kapsamında Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Avrupa Komisyonu, Şanhay İşbirliği Örgütü, Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Uluslararası Karayolu Taşımacılık Örgütü temsilcileri dünyanın çeşitli ülkelerini temsil eden basın mensuplarını bilgilendirdi.

Medya forumda konuşan uluslararası örgüt temsilcileri, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un BM Genel Kurulu’nda ileri sürdüğü ulaştırma sektöründeki işbirliğinin daha da aktifleştirilmesi, yeni ulaşım ve transit koridorlarının kurulması yönündeki girişiminin uluslararası toplum tarafından büyük destek gördüğünü ve bu kapsamında BM kapsamında 2014 yılında bir karar aldınığını ifade ettiler. Yabancı örgüt temsilcileri, 2015 yılında yine Türkmenistan’ın girişimiyle BM tarafından 2016 yılında Aşkabat’ta ulaştırma konulu uluslararası konferansın yapılmasının kararlaştırıldığını ve bu konferansın karayolu, demiryolu, hava ulaşımı, deniz taşımacılığında işbirliğinin güçlendirilmesine, yeni ulaşım koridorlarının kurulmasına ve bu alanda önemli kararların alınmasına büyük katkı sağlayacağını ve ulaştırma sektörünün hukuk altyapısının oluşturulması açısından önemli bir platform teşkil edeceğini ifade ettiler.

 

TÜRKMENİSTAN ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE DEVLEŞİYOR

Asya ile Avrupa arasında önemli bir köprü hizmetini veren Türkmenistan, ulaştırma sektöründeki uluslararası inisiyatifleri ile dünyanın gündemine oturdu. Türkmenistan Hükümeti, kendi ülkesindeki ulaştırma altyapılarını yenilerken, diğer tarafdan bu alanda uluslararası işbirliğini de ihmal etmiyor. Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolu projesinin hayata geçirilmesine öncülük eden Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un girişimiyle başka bir uluslararası proje, Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan demiryolu hattının inşası süratla devam ediyor ve bu sene bu projenin büyük bir kısmı tamamlanacak.

Okap bilersiňiz  21 sany desgany hususylaşdyrmak meýilleşdirilýär

Türkmenistan bir taraftan uluslararası ulaşım ağının inşası için çalışmalar yürütürken, diğer taraftan bu ağın güvenli ve sürdürülebilir olması için uluslararası girişimler de yapmaktadır. Türkmenistan’ın girişimiyle kendi toprakları üzerinde bulunan Orta Asya’nın en büyük nehri olan Amuderya’nın üzerinden kara ve demir yol köprüleri inşa edilirek, alt yapı projelere ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Başta Türkmenbaşı şehrindeki uluslararası havalimanı olmak üzere, her eyalette havalımanların inşasına büyük önem verilmiştir.

Yarın hizmete açılması planlaştırılan Uluslararası Aşkabat havalimanı ise, bu anlamda önemli bir adımdır. Türkmenistan’da yapılan projelerin hayata geçmesiyle, Karadeniz, Baltik bölgesi, Güney ve Doğu Asya, Orta Doğu deniz limanlarına, Çin, Hindistan, Pakistan, Asya Büyük Okyanus bölgelerine çıkış sağlanacak.

Türkmenistan, Türkiye’ye bağlantı sağlayan Orta Asya Modal otobanının kurulmasını teklif etmiştir.

Türkmenistan, Avrupa-Kafkasya-Asya (TRASEKA) programına aktif katılmaya hazır olduğunu beyan etmektedir. Zira, Orta Asya’dan batıya ulaşımı sağlamak İpek yolunu yeniden hayata geçirmek ve Avrasya bölgesinde dünyanın en büyük iki kıtasını birleştirmek için şans olacaktır.

Bir taraftan, Avrupa ile Aysa birleştirecek TRASEKA projesine Türkmenistan’ın katılımı, Türkmenistan’ın teklifiyle, Orta Asya Modal otobanının hayata geçmesi, Kuzey- Güney demiryolu olan Kazakistan-Türkmenistan- İran demiryolu, Asya’ya açılan Türkmenistan- Tacikistan-Afganistan demiryolu, Hazar Denizi’nin en büyük limanlarından olacak Türkmenbaşı Limanın hayata geçmesi, Türkmenistan’da kara yolu, deniz yolu hava yolu alanındaki  girişimleri dikkate aldığında Türkmenistan’ın girişimiyle, “Multimodal İpek Yolunun” yeniden hayate geçtiğini söyleyebiliriz.

Okap bilersiňiz  Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar