TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Mugt arap dili öwrenmäge çagyrýar

Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky ilçihanasy arap dilini öwrenmek isleýänler üçin mugt okuwlar gurnaýar. Bu barada ilçihananyň “Twitter” jemgyýetçilik torunda bellenilýär.

Okuwlar 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan başalar we hepdede iki gün – duşenba we perşenbe günleri geçirilýär. Okuwlar 3 aý dowam edip, sagat 17:00-19:00 aralygynda geçiriler. Okuwlara gatnaşmak üçin howlukmaly, sebäbi orunlar çäklendirilendir.

Arap dilini öwrenmek isleýänler maglumatnamasyny we şahsyýetini tassyklaýan resminamasyny ashgabatemb@mofaic.gov.ae elektron poçtasyna ibermelidir.

Goşmaça maglumatlar üçin: +99363382233.

 

TOP taslamasy boýunça üçtaraplaýyn duşuşyk

Ýene-de okaň

Talyp karzy: «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky

Ata Watan Eserleri

Hormatly talyplar we ene-atalar!

Ata Watan Eserleri

Mekdep bazarlary işläp başlady

Ata Watan Eserleri