Modern İpek Yolu Türkmenistan’da Hayat Buluyor

Dünyanın en stratejik bölgelerin kalbinde yer alan Türkmenistan yeni yatırım projeleri ile ulaştırma alanında ilklere imza atmaya devam ediyor.

26  – 27 Kasım 2016 tarihlerinde Birleşmiş Milletlerin ilk Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansına ev sahipliği yapan Türkmenistan dün de tarihi bir güne tanık oldu.

Türkmenistan Devlet Baskanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un Lideriliğinde ve insiyatifinde projelendirilen Türkmenistan Afganistan Tacikistan Uluslararası Demiryolu projesinin birinci bölümü  muhteşem bir törenle Türkmenistan’ın Afganistan sınırında Lebap Vilayetinin Atamurat etrabında hayat buldu.

 Türkmenistan Afganistan Tacikistan Demiryolu yani Atamurad-Imamnazar-Akina hattı Türkmenistan ile Tacikistan’ı birleştirmek ile kalmayacak ayrıca bu kara ülkelerini uluslararası sulara ulaşmalarını da sağlayacak. Bölgedeki ülkelerin refahının artması bölgesel barışın sağlanması gibi çok önemli sosyo ekonomik meselelerin çözümüne imkan sağlanacak.

ilk etabında 85 kilometre uzunluğunda Atamurat-İmamnazar demiryolu hattı, Türkmenistan sınırında inşa edildi. Türkmenistan’dan Afganistan’a doğru Akina beldesine kadar olan 3 kilometre uzunluğundaki çalışmalar sonlandırıldı. Böylece, 88 kilometre uzunluğundaki Atamurat-İmamnazar-Akina  demiryolu hattı hazır hale getirldi.

Asya uluslararası demiryolu koridorunun bir parçasını oluşturacak Atamurad  – Imamnazar demiryolu hattının acilisi icin Lebapa gelen Turkmenistan Devlet Baskani Sayın Gurbangulı Berdimuhamedov ve Afganistan Cumhurbaskani  Eşref Gani Ahmadzai çok onemli acıklamalarda bulundular.

Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan Demiryolu Hattı'nın Birinci Etabı Açıldı

– Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov:
– "Büyük İpek Yolu yeniden kuruluyor  Bu hat, sadece iki ülke için değil, Asya, Avrupa ve komşu ülkelerin büyümesine destek olacak" 

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan Demiryolu Hattı'nın ilk etabını hizmete sunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Büyük İpek Yolu yeniden kuruluyor. Bu hat, sadece iki ülke için değil, Asya, Avrupa ve komşu ülkelerin büyümesine destek olacak." dedi. Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan Demiryolu Hattının 88 kilometrelik ilk etabı İmamnazar Sınırkapısı'nda  Türkmenistan Liderinin  ev sahipliğinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Söz konusu açılışa, yabancı ve yerli basın mensupları, diplomatlar, sivil toplumlarının temsilcilerinin yanı sıra Türk işadamları da katılım sağladı.

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistan Lideri, törende yaptığı konuşmada, ulaştırma sektörünün sürdürülebilir kalkınma için öncelikli faktör olduğunu vurgulayarak, gelişen ve değişen dünya ekonomisi ile bölgesel ekonomik entegrasyon süreci dikkate alındığında ulaşım sisteminin hızla büyümesi gerektiğini ifade etti.

Yeni demiryolu koridorunun Türkmenistan ile diğer bölge ülkelerinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını dile getiren Türkmenistan Lideri, "Büyük İpek Yolu yeniden kuruluyor. Bu hat, sadece iki ülke için değil, Asya, Avrupa ve komşu ülkelerin büyümesine destek olacak. Devletlerin ekonomik olarak bütünleşmesinin yanında dostluklarının pekişmesine de hizmet edecek." değerlendirmesinde bulundu. 

Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, "Uluslararası Asya Demiryolu Koridoru" olarak nitelendirilen hattın, Türkmenistan sınırlarındaki Atamurat-İmamnazar arasında kalan 85 kilometrelik bölümü ile Afganistan'ın Akina sınır kapısına kadar olan 3 kilometrelik bölümü kapsayan toplam 88 kilometrelik ilk etabı için tüm teknik kapasitenin inşa edildiğini kaydetti. 

Ulaştırma politikalarının ana hedefinin ülkenin avantajlı coğrafi konumunu en iyi şekilde değerlendirmek olduğuna işaret eden  Türkmenistan Lideri, söz konusu ülkelerin küresel ekonomik sisteme entegrasyonlarını kolaylaştıracak koridorun ilk etabını hizmete sunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bölgenin Refahı için Bu Proje Çok Önemli

Afganistan Cumhurbaşkanı  Sayın Eşref Gani ise yeni demiryolu koridorunun bölge ülkeleri arasında ticareti, diyaloğu ve dostluğu tesis edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

 "Bugün özel ve tarihi bir gün. En çok güvenebileceğimiz ve Afganistan'a en yakın ülke Türkmenistan'ın başarılarını, gelişimini yakından izliyor, takdir ediyoruz. İlişkilerimizi geliştirmemize katkı sağlayacak demiryolu koridorunun inşasındaki öncülüğü için Türkmenistan'a teşekkürü borç biliriz. Yaşasın Türkmenistan-Afganistan dostluğu."

Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy

 Seçkin davetliler ve halkın izlediği etkinlikte, çok sayıda gösteri sunuldu ve 1000 kişilik bir sadaka ( toplu yemek) verildi.

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar