Moda bilen gyzyklanýanlar üçin täsin maglumatlar

Penjekleriň ýeňinde ýerleşdirilen ilikler Napoleonyň döwründen galypdyr. Napoleon esgerleriniň penjekleriniň ýeňlerine burunlaryny süpürmezligiň öňüni almak üçin penjeklerinde ilik goýmaklaryny buýrupdyr Şa zenany Wiktoriýa ak gelin köýnek geýen ilkinji zenandyr. Şol döwürlerde ak reňk gaýgy-gamyň, ýasyň reňki eken. Şol sebäpli hem şa zenany durmuşa çykanda ak reňkli gelin köýnegi geýmegini ýas … Continue reading Moda bilen gyzyklanýanlar üçin täsin maglumatlar