TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

MIUI ulgamynda üýtgeşme bolar

Redmi hem-de Mi akylly telefonlaryň operasiýa ulgamy bolan MIUI ulgamy özüniň durkuny täzelär. Bu ulgamyň indiki nesli MIUI 12 ady bilen köpçülige ýetiriler. Bu täze ulgam maý aýynyň 19-yna ýer ýüzünde elýeterli bolar. Bu ulgamda işlejek telefonlar özüniň ýeňil işleýiş aýratynlygy bilen tapawutlanar. Bu ulgamda Hytaýyň kartasy ýerleşdirilen. Xiaomi akylly telefonlary hem bu ulgamdan peýdalanyp biler. Täze ulanyjylara ýetiriljek bu ulgam birnäçe elýeter hyzmatlary hödürlär. Mi hem-de Redmi akylly telefonlaryny ulanyjylaryň birnäçesi täze döwrebap ulgama sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle