DÜNÝÄ

Migrasiýa Gullugy : Lebap welaýatynyň Ýaşaýjylary

Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugy, Lebap welaýatynyň ýaşaýjylary üçin resmi saýtynda käbir bildirişleri çap etti. Şol bildirişleri Size ýetirýäris.

Farap, Saýat, Çärjew etraplarynyň hem-de Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary!

2017-nji ýylyň 11-nji dekabryndan başlap ýokarda agzalan etraplaryň we Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Lebap welaýaty boýunça müdirligine ýüz tutmalydygyňyzy habar berýäris.

Salgy: Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Boýrabap geňeşliginiň Hojamiresen  obasynyň Jeýhun köçesiniň 2-nji jaýy.

 

Dänew we Darganata etraplarynyň ýaşaýjylary!

2017-nji ýylyň 11-nji dekabryndan başlap ýokarda agzalan etraplaryň ýaşaýjylary Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Lebap welaýaty boýunça müdirliginiň Seýdi şäher bölümine ýüz tutmalydygyňyzy habar berýäris.

Salgy: Seýdi şäheriniň Dostluk köçesiniň ATP 28-nji jaýy.

 

Köýtendag etrabynyň ýaşaýjylary!

2017-nji ýylyň 11-nji dekabryndan başlap ýokarda agzalan etrabyň ýaşaýjylary Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Lebap welaýaty boýunça müdirliginiň Magdanly şäher bölümine ýüz tutmalydygyňyzy habar berýäris.

Salgy: Magdanly şäheriniň Ýaşlyk köçesiniň 35-nji jaýy.

Kerki, Halaç, Döwletli we Hojambaz etraplarynyň ýaşaýjylary!

 

2017-nji ýylyň 11-nji dekabryndan başlap ýokarda agzalan etraplaryň ýaşaýjylary Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Lebap welaýaty boýunça müdirliginiň Kerki (Atamyrat) şäher bölümine ýüz tutmalydygyňyzy habar berýäris.

 

Salgy: Kerki şäheriniň Körbagşy köçesiniň 11-nji jaýy.

Mıgrasiýa boýunça habarlaşmak üçin

Atavatan Danışmanlık LTD

Stambul, Güneşli Mah, Kırazlı Cad. Önka İş Merkezi, N 8 D/116, Güneşli-Stambul

E: Mail Adres :

atavatanltd@gmail.com 

 tercume@atavatan-turkmenistan.com   

Telefon : +90 532 401 71 52 (Türkiye)

Telefon : +90 212 550 61 49 (Türkiye)

 

Migrasiýa bilen baglanşykly beýleki habarlarymyzy okamak üçin :

 

Migrasiýa bilen baglanşykly käbir soraglara jogaplar

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTMxMA==

 

Migrasiýa Gullugy : Bäş Sorag- Bäş Jogap

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTI5Ng==

 

Migrasiýa Gullugyndan: Köp Soralýan Soraglara Jogaplar

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTI4Nw==

 

Migrasiýa Gullugyndan Daşary ýurtlarda okaýan talyplara

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTI4MA==

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidentiniň Gruziýanyň Milli ylymlar akademiýasynyň prezidenti bilen duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Ýaponiýa tomusda Merkezi Aziýa döwletleri bilen sammit geçirmegi meýilleşdirýär

«RDÝ-niň» wekili Moskwa – Aşgabat ýolagçy gatnawyny täzeden ýola goýmagyň tarapdary

Özbegistanyň Prezidenti Täjigistanda döwlet saparynda bolar

Hindistan ilaty bilen rekord goýdy

Nýu-Ýork şäherinde Durnukly ulagyň dostlary toparynyň Ministrler derejesindäki ilkinji duşuşygy geçirildi