TEHNOLOGIÝA

«Microsoft» Windows 10 ulgamynyň täze görnüşini hödürlär

«Microsoft» kompaniýasy kompýuterleri Windows 10 ulgamynyň täze görnüşini şu ýylyň maý aýynda ulanyjylara ýetirer. Bu täze ulgama dürli üýtgeşmeler girizilen. Onda ses arkaly ýazmak we gürlemek ýaly ulanyjylara amatlyklar göz öňüne tutulan. Mundan başga-da «Microsoft» bu täze ulgama howa maglumatyny, täzelikleri, taryhda we her günde bolup geçýän täsirli wakalary, täze filmleri gözlemegiň täze çalt gözleg guralyny goşdy. Bu ulgamyň kömegi bilen ulanyjy gysga wagtyň içinde gündelik täzelikler bilen tanşyp biler. Mundan başga-da Windows 10 ulgamynyň täze görnüşi kompýuterleri çalt işletmekde hem kömegi ulydyr.

Ýene-de okaň

“Galaxy Ring” atly “akylly” ýüzük tanyşdyrylar

Emeli aň 2 trillion dollarlyk kompaniýany emele getirdi

Ata Watan Eserleri

52 ýyldan soňra ABŞ Aýa kosmos gämisini gondurdy

“Akylly” ýüzükler bazarynda bäsdeşlik ýokarlanýar

“iPhone” modelleri üçin mugt sport programmasy

Ata Watan Eserleri

Emeli intellekt boýunça ministrligi bolan ýeke-täk ýurt