TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Microsoft kompaniýasynyñ gulaklygy ýewropa ýurtlarynda satuwa çykarylar

Microsoft kompaniýasy özüniñ Microsoft Surface Earbuds gulaklygyny Ýewropa döwletlerinde satuwa çykarar. Bu gulaklyk geçen ýylyñ oktýabr aýynda tanyşdyryldy we 2019-njy ýylyñ ahyrynda satuwa çykarylmalydy, emma öndüriji 2020-nji ýylyñ ýaz paslynda çykarmagy karar berdi. Bu gulaklyk öziniñ dizaýn aýratynlygy bilen tapawutlanýar, şeýle hem gulaklykda sensor paneli ýerleşdirilendir, ýagny sensor paneli galtaşmany we el heretketlerini tanaýar. Microsoft Surface Earbuds gulaklygy Ýewropa ýurtlarynda maý aýynyñ başynda satuwa çykarmaga meýilleşdirilýär.

Ýene-de okaň

Ispaniýanyň ýygyndysyna täze tälimçi bellendi

Futbolyň iň abraýly kubogy Italiýada öndürilýär

Katar-2022: 17 günde 765 müň adam bardy

Teswirle