TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Metjitde medeniýetler birleşer

Şotlandiýanyň Perta şäherindäki musulman jemgyýeti tarapyndan şäherdäki ilkinji metjidiň gurluşygyna badalga berildi.

Metjidiň taslamasy «Makespace Architects» kompaniýasy tarapyndan taýýarlanyldy. Onda yslam we britan arhitekturasy özboluşly sazlaşyk tapýar. Üç gatly metjitde gadymy yslam görnüşleri öz beýanyny tapar.

Metjitde 320 adamyň bir wagtda namaz okap biler. 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Özbegistana sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Eýranyň energetika ministriniň Aşgabada sapary

Teswirle