SPORT

Messiniň täze keşbi

Ispaniýanyň «Barselona» toparynyň argentinaly hüjümçisi Lionel Messi birnäçe ýyldan bäri ösdürip gelýän sakgalyny aýryp, täze keşbe geldi. Dünýä belli ýyldyzyň täze keşbini onuň ýekelikdäki türgenleşik geçýän pursatlarynda görmek boldy. Ispaniýada karantina çäreleri gowşadylyp, futbolçylara ýekelikde türgenleşik geçmäge mümkinçilik berildi.

Messi türgenleşiklere täze keşbi bilen geldi. Ol täze suratlaryny “Instagram” jemgyýetçilik torundaky hasabynda goýdy.

32 ýaşly Messi “Barselona” toparynyň ýetişdiren futbolçysy. Bu toparyň köýnekçesi bilen dürli ýaryşlarda 718 duşuşykda çykyş edip, 627 gezek tapawutlanmagy başardy. Ol Ispaniýanyň 10 gezek çempiony, Ispaniýanyň kubogynyň 6 gezek eýesi, Ispaniýanyň Naýbaşy kubogynyň 8 gezek eýesi, Çempionlar ligasynyň 4 gezek ýeňijisi, UEFA-nyň Naýbaşy kubogynyň 3 gezek ýeňijisi, 2014-nji ýylyň dünýä çempionatynyň finalçysy, “Altyn pökgi” baýragynyň 6 gezek hem-de “Altyn aýakgap” baýragynyň 6 gezek eýesidir.

Ýene-de okaň

Holand 5 gol bilen 54 ýyllyk rekordy täzeledi

BAE-de geçirilen Ýaşlar ligasynyň ýaryşynda türkmen karateçileri iki bürünç medal gazandylar

Ata Watan Eserleri

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi