SPORT

Messiniň gyzykly statistikasy

Ispaniýanyň “Barselona” toparynyñ hüjümçisi Lionel Messiniñ futbol ýoluny göz salamyzda, argentinaly 2004-nji ýylyñ 16-njy oktýabryndan, ýagny ilkinji oýnundan başlap, Ispaniýanyñ  42 stadionynda oýnamaga başarypdyr. Olaryñ içinden 37 stadionynda gol geçiripdir. Göterimde  alanyñda, “La Liga” çempionatynyñ taryhy boýunça ähli oýunlary nazara alyp, Messi 88% gol geçirmegi başarypdyr. Gollarynyñ köp bölegini: “Deportiwo”, “Sewilýa” we “Real Madrid” toparlaryñ meýdançalarynda tapawutlanypdyr.

Messi “La Liga” çempionatynda 474 duşuşykda oýnapdyr, 438 gezek tapawutlanyp, olaryñ 186-syny dürli stadionlarda derwezelerden geçiripdir.

Ýene-de okaň

Holand 5 gol bilen 54 ýyllyk rekordy täzeledi

BAE-de geçirilen Ýaşlar ligasynyň ýaryşynda türkmen karateçileri iki bürünç medal gazandylar

Ata Watan Eserleri

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi