Messiden soňra Ronaldonyň ykbaly nähili bolar?

Lionel Messiden soňra dünýäniň ýene-de bir güýçli futbolçysy Kristiano Ronaldonyň ykbaly nähili bolarka? Häzirki wagtda metbugat serişdelerindäki habara görä, Ronaldonyň “Mançester Siti” toparyna geçmegine garaşylýar. Messini almadyk “Mançester Siti” topary Ronaldo bilen şertnamaga baglaşmaga taýýarlanýar. Ronaldonyň wekili Žorže Mendeş bu topar bilen gepleşikler geçirýär. Ronaldo özüniň häzirki çykyş edýän “Ýuwentus” … Continue reading Messiden soňra Ronaldonyň ykbaly nähili bolar?