TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Messi we Mbappe dünýäniň iň täsirli adamlarynyň sanawynda

Lionel Messi 2023-nji ýyl boýunça “Time” žurnaly tarapyndan taýýarlanan dünýäniň iň täsirli 100 adamynyň sanawynda orun aldy. Üstümizdäki ýylda bu sanawda türgenleriň arasynda Lionel Messi we Kilian Mbappe bar. Her iki futbolçy Fransiýanyň “PSŽ” toparynyň düzüminde çykyş edýär.

Lionel Messi bu snawda “öňdebaryjylar” sanawynda orun alan bolsa, Mbappe “täzelikçiler” sanawynda orun aldy.

Şeýle hem bu sanawda zenan tennis türgeni Iga Şwentege hem orun berildi. Mundan başga-da, Mikael Şiffrin we amerikan futbolynyň türgeni Patrik Mahomus hem sanawda orun alan türgenlerdir.

Ýene-de okaň

Paýtagtymyzda iri sebit ýaryşyna badalga berildi

Messi PSŽ bilen hoşlaşdy

Al-Ittihad topary Benzema bilen şertnama baglaşdy – Al Ekharabiýa

Teswirle