TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Messi Saud Arabystanynyň ilçisi boldy

Fransiýanyň “PSŽ” toparynyň argentinaly hüjümçisi Lionel Messi Saud Arabystanynyň syýahatçylyk boýunça ilçisi boldy. Ol Saud Arabystanydaky “Jeddah Season” taslamasyny tanyşdyrmak üçin bu ýurda bardy.

– Biz Lionel Messiniň Saud Arabystanyna gelmeginden gaty hoşaldyrys. Biz Gyzyl deňizdäki ajaýyplyklar bilen tanyşdyrýarys. “Jeddah Season” taslamasyna gatnaşyp, biziň gadymy taryhymyz barada maglumat alyp bilersiňiz – diýip, Saud Arabystanynyň syýahatçylyk ministri Ahmed Al-Hateb gürrüň berdi.

Şeýle hem ol Messiniň Saud Arabystanyna ilkinji sapary däldigini, soňkusy hem bolmajakdygyny belledi.

“Jeddah Season” – syýahatçylyk festiwaly bolup, Saud Arabystanyda maý-iýun aýlarynda geçirilip, onuň çäklerinde 2800-e golaý çäre geçiriler.

 

11-nji maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

 

Ýene-de okaň

Türkiýede IV Bütindünýä çarwa oýunlaryna badalga berildi

Türkmen türgenleri Özbegistanda 11 medal gazandy

Mbappe – dünýäniň iň gymmat futbolçysy

Teswirle