TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Messi karýerasyndaky 800-nji goluny geçirdi

Geçen ýylyň ahyrynda Katarda geçirilen futbol boýunça dünýä çempionatynda çempion olan Argentinanyň milli ýygyndysynyň ýyldyzy Lionel Messi futbol karýerasyndaky 800-nji goluny geçirdi.

Argentinanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Messi Panama bilen geçirilen ýoldaşlyk duşuşygynda tapawutlanmagy başardy. Şeýlelikde, ol geçiren gollarynyň sanyny 800-e ýetirdi.

Ol “Barselona” we “PSŽ” toparlarynyň düzüminde 701, milli ýygyndynyň düzüminde bolsa, 99 gol geçirdi.

Futbol taryhy we statistikasy boýunça halkara federasiýanyň maglumatyna görä, Messi resmi duşuşyklarda iň köp gol geçiren ikinji futbolçydyr. Bu ugurda birinji orny Kristiano Ronaldo eýeleýär.

35 ýaşyndaky Messi 17 ýyl “Barselona” toparynyň düzüminde çykyş edip, bu ýerde 778 duşuşykda 672 gol geçirdi.

Ýene-de okaň

Paýtagtymyzda iri sebit ýaryşyna badalga berildi

Messi PSŽ bilen hoşlaşdy

Al-Ittihad topary Benzema bilen şertnama baglaşdy – Al Ekharabiýa

Teswirle