TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Messi, Gwardiola we futbol dünýäsinden haýyr-sahawat

Dünýäniň köp sanly ýurdunda dowam edýän ýiti respirator keseli zerarly köp sanly çäreler we sport ýaryşlary yza süýşürildi. Şu döwürde sport dünýäsiniň wekilleri bu keseliň öňüni almak üçin haýyr-sahawat işlerini amal edýärler.

Argentinanyň dünýä belli ýyldyzy, Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň hüjümçisi Lionel Messi Ispaniýanyň Kataloniýa sebitiniň bu kesel ugrunda göreş alyp barýan “Hospital Clinic” hassahanasyna 1 million dollar haýyr-sahawat etdi. Hassahananyň ýolbaşçy düzümi Messä bu goldawy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Şeýle hem Messi Argentinanyň klinikalaryna hem kömek berdi.

Mundan başga-da, “Manseçter Siti” toparynyň baş tälimçisi Hosep Gwardiola hem Barselona şäheriniň lukmançylyk bileleşigine 1 million haýyr-sahawat etdi. Bu maliýe serişdeleri lukmançylyk enjamlaryny satyn almaga gönükdiriler.

Şeýle hem Ronaldo we beýleki portugaliýa futbolçylar öz ýurdunyň lukmançylyk edaralaryna degişli kömekleri berýärler.

Fransiýanyň PSŽ topary hem 100 müň ýewro haýyr-sahawat etdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň Gazagystana boljak döwlet sapary maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt döwlet Baştutanlaryny gutlady

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Teswirle