SPORT

Messi gaýdyp gelýär

Dünýäde koronawirus pandemiýasy ýüze çykandan soñ, futbol çempionatlar hem wagtlaýyn arakesme yglan edildi. Indi bolsa şol arakesmelerden soñ futbol älemi täzeden başlaýar. Eýýäm Germaniýanyñ “Bundesliga” çempionaty arakesmeden soñ toparlar çempionaty dowam etdirip başladylar.

Ispaniýanyñ hökümeti hem futbol duşuşyklaryny geçirmäge rugsat berdi. Bu maglumaty mundan öñ “La Liga” çempionaty 11-nji iýunda başlajakdygyny habar berdiler. Indi bolsa Ispaniýanyñ hökümeti tarapyndan resmi ýagaýda yglan edildi. Ispaniýanyñ çempionaty bolsa 11-nji iýunda “Sewilýa-Betis” arasyndaky duşuşygy bilen başlanar.

Ispaniýa çempionatynyñ geçiriljek oýunlarynyñ sanawy:

12-nji iýun:

“Granada-Getafe”

“Walensiýa-Lewante”

13-nji iýun:

“Espanýol-Alawes”

“Selta-Willereal”

“Leganes-Walýodolid”

“Malýorka-Barselona”

14-nji iýun:

“Atletik-Atletiko”

“Real Madrid-Eýbar”

“Real Sosýedad-Osasuna”

Şeýle hem “La Liganyñ” prezidenti Hawýer Tebas Ispaniýanyñ indiki çempionatynyň 12-nji sentýabrda başlanjakdygyny belledi.

Ýene-de okaň

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi

Braziliýa 15-nji gezek dünýä çempiony boldy

Ata Watan Eserleri

“Liwerpul” topary 10-njy gezek Angliýanyň Liga kubogyny gazandy

Ata Watan Eserleri