SPORT

Messi galar, ýöne bir şert bilen…

Ispaniýanyň  “Barselona” toparynyñ hüjümçisi Lionel Messi şu ýylky möwsümiñ ahyrynda toparyny terk edip biler. “El Confidental” saýtynyñ habar bermegine görä, Messi toparda özüni bagtsyz hasaplaýar. Argentinaly oýunçy, “Barselona” toparynyñ ýolbaşçylaryna, Ernesto Walwerdany işinden çykarylandygy üçin nägilelik bildirdi. “Barselona” topary Messi bilen 2021-nji ýyla çenli şertnama baglanyşypdy.

Bir şert bilen Lionel Messi “Barselona” toparynda galyp biler, eger-de toparyň düzümine Fransiýanyň PSŽ toparynda oýnaýan Neýmaryň täzeden goşulan halatynda bolup biler.

Braziliýaly oýunçy Neýmar öñ hem “Barselona” toparynda 2013-2017-nji ýyllar aralygy çykyş etdi. Şu möwsümde Lionel Messi 31 oýun geçirip, 16 gezek ýardam pasyny we 24 gezek gol geçirmegi başardy.

Ýene-de okaň

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi

Braziliýa 15-nji gezek dünýä çempiony boldy

Ata Watan Eserleri

“Liwerpul” topary 10-njy gezek Angliýanyň Liga kubogyny gazandy

Ata Watan Eserleri