TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Messi fransuz toparynyň düzüminden daşlaşdyryldy

Fransiýanyň “PSŽ” topary argentin ýyldyzy Lionel Messi toparyň düzüminden 2 hepdelik daşlaşdyryldy. Bu barada Fransuz neşirleri habar berýär.

Neşirleriň habaryna görä, Lionel Messi toparyň ýolbaşçy we tälimçi düzümine habar bermän, Saud Arabystanyna gidipdir. Saud Arabystanyda bolan Messi toparyň düzüminden 2 hepdelik çykaryldy.

Şeýle hem Messi toparyň türgenleşiklerine hem gatnaşmaýar, şol sanda wagtlaýyn daşlaşdyrylan döwründe aýlyk haky hem tölenmeýär.

Toparyň rugsady bolmazdan, Saud Arabystanyna giden Messi bu ýurduň syýahatçylyk boýunça ilçidir.

35 ýaşyndaky Messi “PSŽ” toparyň düzüminde şu möwsümde 37 duşuşykda oýnap, 20 gol geçirdi. Ol 2021-nji ýylda toparyň hataryna goşulypdy.

Ýene-de okaň

Paýtagtymyzda iri sebit ýaryşyna badalga berildi

Messi PSŽ bilen hoşlaşdy

Al-Ittihad topary Benzema bilen şertnama baglaşdy – Al Ekharabiýa

Teswirle