SPORT

Messi bilen gyzyklanmagy dowam etdirýär

Ispaniýanyň “Barselona” futbol toparynyň kapitany Lionel Messi ýene-de “Mançester Siti” toparyny gyzyklandyrýar. Angliýanyň “Premýer-liga” çempionatynyň topary argentinaly ýyldyz futbolçysy bilen ýazda gepleşiklere başlamak isleýär diýip, “Sport-Ekspress” metbugat gullugy habar berýär.

Messiniň häzirki wagtda çykyş edýän topary bilen baglaşan şertnamasy 2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanýar. “FIFA” guramasynyň kadalaryna görä, her bir oýunçy şertnamasynyň tamamlanmagyna 6 aý galanda, oýunçy resmi taýdan täze topar gözläp bilýär.

Ýanwar aýynyň ahyrynda “El Mundo Deportivo” neşirinde hüjümçiniň 2017-nji ýylda gol çeken 555 million ýewro şertnamasy barada maglumat çap edilipdir. Muňa haýran galan Messi, “Barselona” toparyny gutarnykly terk etmegi ýüregine düwdi. 33 ýaşly Lionel Messi 2020/2021-nji möwsüminde ähli futbol çempionatlarynda 26 duşuşyga çykyp, 7 gezek ýardam pasyny we 17 gezek gol geçirmegi başardy.

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

 

 

Ýene-de okaň

Ronaldo täze rekordyna barýar

Ata Watan Eserleri

1 ýyldan soňra tälimçilikden boşadyldy

“Mançester Siti” yzly-yzyna 4-nji, umumylykda 10-njy çempionlygyny gazandy

Fil Foden Angliýada “ýylyň futbolçysy” boldy

Ata Watan Eserleri

Er-Riýaddaky ýylyň boks tutluşygy: Usik Fýurini ýeňdi

“Baýer” topary ýeňilmän çempion boldy