SPORT

Messi “Barselonada” galýar

Ispaniýanyň «Barselona» toparynyň argentinaly hüjümçisi Lionel Messiniň şu ýylyň tomsunda toparyndan mugt gidip bilmeýändigi mälim edildi.

32 ýaşly argentinalynyň kataloniýalylar bilen baglaşan şertnamasynda oýunçynyň erkin agent hökmünde topary terk edip biljekdigi beýan edilipdi.

“ESPN” internet neşiriniň habar bermegine görä, şertnamadaky bu madda güýji ýatyryldy. 2017-nji ýylda Messi topary bilen 2021-nji ýylyň tomsuna çenli şertnamasynyň möhletini uzaltdy. Şol şertnamada futbolçynyň toparyň ýolbaşçylaryna topardan gitmek baradaky islegini beýan eden halatynda 2020-nji ýylyň tomsunda topardan mugt gitmek mümkinçiligine eýedi. Emma Messi bu babatda toparyň ýolbaşçylaryna hiç hili beýanat bilen ýüz tutmady. Şeýlelikde ol toparda galýar.

Lionel Messi bu topar bilen 6 gezek “Ballon d’Or” baýragyna eýe boldy. 2000-nji ýylda “Barselonanyň” hataryna goşulyp, 2005-nji ýylda esasy düzümde oýnap başlady.

Messi şu möwsümde 22 duşuşykda 19 gezek tapawutlandy. Ispaniýada futbol çempionaty 11-nji iýunda başlaýar.

Ýene-de okaň

Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryşy geçiriler

Holand 5 gol bilen 54 ýyllyk rekordy täzeledi

BAE-de geçirilen Ýaşlar ligasynyň ýaryşynda türkmen karateçileri iki bürünç medal gazandylar

Ata Watan Eserleri

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi