TEHNOLOGIÝA

“Mersedes” lýuks modellerini görkezýär

Germaniýanyň awtoulag öndürijisi “Mersedes” kompaniýasy indiki hepde geçiriljek Mýunhen ulag sergisiniň öňüsyrasynda birnäçe täze elektrik awtoulaglary barada giňişleýin maglumatlar berdi.

Olar iki sany “SUV” görnüşleri bolan, biri ýolagçy, beýlekisi bolsa ajaýyp ultra-lýuks modeli we ýokary öndürijilikli sedandyr.

“Mersedes-Benz EQG” kysymly ulag, “Mersedes G” kysymly ulagyň elektrikli görnüşi bolar.

“Mersedes” dizaýnerleri, esasanam sessiz sürüjilik tejribesi üçin aýratyn sesleri döretdiler. Ulagyň içinde we daşynda emele gelýän ses, “rahatlyk, sport ýa-da sport +” ýaly sürüş tertibine baglylykda üýtgäp biler. “Sportda” tizlenme wagty goşmaça ses dörediler we “sport +”-da içerki ýangyç hereketlendirijisini görkezýände inçe ses çykarar.

 

«Bagtyýarlyk» gaz käninde täze taslama badalga berildi

Ýene-de okaň

Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

Hytaýyň awtomobil kompaniýasy Türkiýede elektrikli awtomobil öndürer

BMG Baş Assambleýasy Hytaýyň emeli intellekt teklibini kabul etdi

«Sanly çözgüt – 2024» atly innowasion taslamalar bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar

“Sanly çözgüt — 2024”: emeli aň ugry hem girizildi

“Meta” bilen “Apple” emeli intellekt boýunça hyzmatdaşlyk eder