TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Merkezi Aziýa – Russiýa sammiti Astanada geçiriler

Şu ýylyň 14-nji oktýabrynda Gazagystanyň Astana şäherinde Merkezi Aziýa-Russiýa sammiti geçiriler. Bu barada Gazagystanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat gullugy habar berdi.

Gazagystanyň Daşary işler ministrligi öňde boljak möhüm forumlara gatnaşmak isleýän žurnalistleri hasaba durmaga çagyrdy.

Gazagystanda oktýabr aýynda möhüm halkara çäreler göz öňünde tutulýar. Olaryň arasynda 13-nji oktýabrda Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiniň (CICA) VI sammiti, 14-nji oktýabrda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň mejlisi, şeýle hem şol gün Merkezi Aziýa-Russiýa sammiti geçiriler. 

Mälim bolşy ýaly, Gazagystanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň Prezidentine iberen gutlagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň oktýabr aýynda amala aşyrjak döwlet sapary barada hem agzalyp geçilipdi.

Ýene-de okaň

Üçtaraplaýyn gaz bileleşigini döretmekçi

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berdi

Teswirle