TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

“Men seni şeýle bir söýýärin welin”

Men seni şeýle bir söýýärin welin,
Ony nädip aýtjagymy bilemok.
Ugruňda örtenip köýýärin welin,
Sen menden birjigem habar alaňok.

Men seni şeýle bir söýýärin welin,
Öz-özümden heder edýän, çekinýän.
Käteler gabanyp, gyzmalyk bilen,
Göwnüňe degýänme diýseň ökünýän.

Men seni şeýle bir söýýärin welin,
Ony ýüregimde aýap gezýärin.
Umytlarmyň gönezligne eýlenip,
Gijeler sen hakda şygyr düzýärin.

Men seni şeýle bir söýýärin welin,
Gözlerimden gözleriňi isleýän.
Hyýallarym bilen galyp ikiçäk,
Kalbymda sen hakda arzuw besleýän.

Men seni şeýle bir söýýärin welin,
Hajaty ýokmuka ony ýaşyrmaň.
Eger şeýle bolsa ykballarymyz,
Aladasyn etsin bizi duşurmaň.

Jelilberdi Nurberdiýew

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Teswirle