Mekan Rejepow: Peder kesbiniň dowamy

Aýdymçynyň diňe bir aýdymlaryny diňlemek däl-de, onuň sungat ýoly bilen ýakyndan tanyşmak hemmämiz üçin täsirlidir. Şeýle bolansoň, bu gezekki söhbetdeşimiz milli hem döwrebap aýdymlary özboluşly owazy bilen diňleýjilere ýetirip gelýän ýaş zehinli aýdymçy Mekan Rejepow. “Owal akan ýerden, akarmyş aryk” diýlişi ýaly, tebigy zehinini kyblasynyň owazly dünýäsinden alan Mekan bu … Continue reading Mekan Rejepow: Peder kesbiniň dowamy