TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Medwedow Türkmenistana gelýär

Russiýa Federasiýasynyň Premýer-ministri Dmitriý Medwedow Türkmenistana gelýär. Russiýanyň hökümetiniň resmi web saýtynda ýerleşdirilen habara görä,  Russiýa Federasiýasynyň Premýer-ministri Dmitriý Medwedow 11-12 Awgust 2019 senesinde  Hazar Ykdysady Forumyna gatnaşmak üçin Türkmenistana gelýär.   Russiýanyň Hökümet Baştutany bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň duşuşygy bolar diýlip ýokaryda agzalan websaýtta ýazylýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt döwlet Baştutanlaryny gutlady

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Teswirle