27/10/2020 14:57
Home MEDENIÝET "Amazon Prime”-dan gorkuly filmleriň sanawy

“Amazon Prime”-dan gorkuly filmleriň sanawy

“Amazon Prime” öz tomaşaçylary üçin  has gowy akym hyzmatlaryndan biridir. Esasanam gorkuly filmi halaýanalr üçin Amazon Prime özüniň gorkuly filmlerini hödürleýär. Ine, olaryň iň gowy 40-sy:

 1. Gara penjiräň aňyrsynda
 2. Uly we erbet möjekler
 3. Bone Tomahawk
 4. Tokaýdaky kabina
 5. Dr.Kaligariniň otagy
 6. Climax
 7. Utgaşyklyk
 8. Kakaň ýanyna gel
 9. Süýrenmek
 10. Däliler
 11. Diabolique
 12. Fido
 13. Gorkunç gije
 14. Drakon tatuwly gyz
 15. Miras
 16. Uzyn durmuş
 17. 1000 jeset jaýy
 18. Şeýtanyň öýi
 19. Invasion of the Body Snatchers
 20. Gahar
 21. Tyrk-tyrk
 22. Gijäň ýary et otlusy
 23. Midsommar
 24. Mothman welilikleri
 25. Mulberry St
 26. Neon jyny
 27. Ýaşaýan ölüleriň gijesi
 28. Nosferatu
 29. Serkerde
 30. Fantaziýa
 31. Sessiz ýer
 32. Sessiz depe
 33. Species
 34. Şüphe
 35. Dişler
 36. Busan otlusy
 37. Däli
 38. Oba
 39. Aglaýar

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

 

 

 

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Çempionlar ligasynyň 2-nji duşuşyklary: Messi bilen Ronaldo duşuşarmy?

Futbol janköýerleri üçin futbol duşuşyklar dowam edýär. Bu hepde UEFA Çempionlar ligasynyň toparçalardaky ikinji duşuşyklary başlanýar. Bu hepdäniň gyzykly duşuşyklary “Barselona” bilen “Ýuwentusyň” arasynda...

Hamilton Şumaheriň rekordyny täzeledi

Dünýä belli ussat “Formula 1” ýaryşynyň sürüjisi Lewis Hamilton “Algarve” halkara aýlawynda Portugaliýa “Gran Prisinde” 92-nji ýeňşini gazanyp, rekord täzelemegi başardy. Hamiltondan öň Maýkl...

Söýgüniň gadryny biliň!

(bolan waka) Söýülýärkäň gadryny bil gujakla, Ölesiň geler görseň özge gujakda... Bu waka iki ýyl mundan ozal bolupdy. Şol gün Ýunusyň durmuşynda düýbinden başgaça bir günleriň biri...

Hakyky söýgi

Döwlet agasy Şatlyk bilen tokaýa aýlanmana gidipdiler. Döwlet tebigaty synlamak üçin uzaklara seredýärdi. Döwlet (D): “Içimde alada bar emma nämedigine düşünemok.” Şatlyk (Ş): “Näme hakda pikir...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Hamilton Şumaheriň rekordyny täzeledi

Dünýä belli ussat “Formula 1” ýaryşynyň sürüjisi Lewis Hamilton “Algarve” halkara aýlawynda Portugaliýa “Gran Prisinde” 92-nji ýeňşini gazanyp, rekord täzelemegi başardy. Hamiltondan öň Maýkl...

Ýewropa çempionatyna syn…

Futbol äleminde geçen hepde gyzykly oýunlar juda köp boldy. Şeýle hem geçen hepdäniň başynda hem Çempionlar ligasy hem nobatdaky gezek başlady. Oýunlar biri-birinden tapawutly,...

Futbol täzelikleri…

Dünýä belli derwezeban täzeden futbola gaýdyp geldi. Germaniýanyň soňky ýyllarda ýetişdiren iň güýçli derwezebanlaryndan biri bolan Noýer bolsa täze üstünligini gazandy. Manuel Noýeriň nobatdaky...

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...