Medeni gatnaşyklar halklary birleşdirýär

Dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy, agzybirligi has-da pugtalandyrmak, şeýle hem halkara medeni gatnaşyklary ösdürmek ugrunda ýurdumyzda giň möçberli işler amala aşyrylýar. Şu maksat bilen Türkmenistan dünýäniň abraýly halkara guramalary, şol sanda Türki medeniýetiň halkara guramasy (TÜRKSOÝ) bilen özara hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürýär. Döredijilik festiwallary we medeni çäreler dostlugyň hem-de özara düşünişmegiň özboluşly köprülerine … Continue reading Medeni gatnaşyklar halklary birleşdirýär