TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Mbappe “Reala”, Messi “Barselona” geçmek isleýär

Fransiýanyň “PSŽ” toparynyň ýyldyzlary Kilian Mbappe bilen Lionel Messi başga toparlarda oýnamaga isleg bildirýär. Kilian Mbappe 2024-nji ýyldan “Real Madrid” toparyna, Messi bolsa özüniň ykbalyny baglan “Barselona” toparyna gaýdyp barmagy isleýär.

Fransuz futbolçy Mbappeniň arzuwy “Real Madrid” toparynda oýnamakdan ybarat. Ol şu tomus hem bu topara geçmäge isleg bildirýär, ýöne häzirki topary bilen şertnamasy bolandygy üçin geçip bilenok.

Ispan topary hem Mbappeni erkin futbolçy hökmünde düzümine goşup, “PSŽ” topary bilen gepleşikler geçirmegi islemeýär.

Şu günler dürli neşirlerde Messiniň “Barselona” toparyna dolanyp geljekdigi aýdylýar. Emma Kataryň Emiri Messiniň fransuz toparynda galmagyny isleýär. Şonuň üçin onuň zähmet hakyny artdyrmak üçin tekliplere seretmek göz öňünde tutulýar.

Häzirki wagtda Mbappe “PSŽ” toparynda ýyllyk 6 million ýewro, Messi bolsa 3 million ýewrodan gowrak zähmet haky alýar.

Ýene-de okaň

Paýtagtymyzda iri sebit ýaryşyna badalga berildi

Messi PSŽ bilen hoşlaşdy

Al-Ittihad topary Benzema bilen şertnama baglaşdy – Al Ekharabiýa

Teswirle