Maýa goýum forumy

2021-nji ýylyň 8-9-njy aprelinde “Türkmendemirýollary” agentligi degişli taraplary agentligiň merkezi edara binasynyň mejlisler zalynda geçiriljek Ulag we kommunikasiýa toplumynyň edara-kärhanalarynyň önümçilik zerurlyklary üçin daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan täze önümçilikleri ýola goýmak boýunça ýurdumyzyň önüm öndürijileri we telekeçileri bilen bilelikde maýa goýum forumyny gurnaýar we oňa gatnaşmaga çagyrýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde çap edilen bildirişde bellenilip geçilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 162. “Türkmendemirýollary” agentliginiň merkezi binasy.

Elektron poçta: railway.int@gmail.com

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-04-17,

Faks:39-06-20

 

Wýetnamyň Prezidentine gutlag haty