SPORT

Matuidi Amerika barýar

Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň ýarymgoragçy Bleýz Matuidi bilen şertnamasynyň tamamlanandygy mälim edildi. Taraplar özara ylalaşyk esasynda şertnamany bes etdiler.

Fransuz raýaty 2017-nji ýyldan bäri “Ýuwentus”-da çykyş edip gelýär. Topar üçin jemi 133 oýun oýnady we 8 pökgi geçirdi. Futbolçy “Ýuwentus” toparynyň düzüminde çykyş eden döwründe  ýurduň kubogy we Super kubogyny alandan soň, üç gezek Italiýanyň çempiony bolmagy başardy.

33 ýaşly ýarymgoragçynyň karýerasyny Deýwid Bekhamyň “Inter Maýami” toparynda dowam etdirjekdigi habar berildi.

Ýene-de okaň

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi

Braziliýa 15-nji gezek dünýä çempiony boldy

Ata Watan Eserleri

“Liwerpul” topary 10-njy gezek Angliýanyň Liga kubogyny gazandy

Ata Watan Eserleri