TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Matuidi Amerika barýar

Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň ýarymgoragçy Bleýz Matuidi bilen şertnamasynyň tamamlanandygy mälim edildi. Taraplar özara ylalaşyk esasynda şertnamany bes etdiler.

Fransuz raýaty 2017-nji ýyldan bäri “Ýuwentus”-da çykyş edip gelýär. Topar üçin jemi 133 oýun oýnady we 8 pökgi geçirdi. Futbolçy “Ýuwentus” toparynyň düzüminde çykyş eden döwründe  ýurduň kubogy we Super kubogyny alandan soň, üç gezek Italiýanyň çempiony bolmagy başardy.

33 ýaşly ýarymgoragçynyň karýerasyny Deýwid Bekhamyň “Inter Maýami” toparynda dowam etdirjekdigi habar berildi.

Ýene-de okaň

Katar-2022: nobat 1/8 finalda

Katar-2022: Günorta Koreýa Portugaliýany ýeňip, 1/8 finalda

Dünýä çempionatynda ilkinji gezek zenan emin eminlik etdi

Teswirle