TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

“Marveliň” täze lideri Brie Larson bolar

Häzirkizaman kinosynda agdyklyk edýän “Marvel” kinematiki äleminiň täze tapgyry üçin öňe sürlen talaplar goşuldy. Brie Larsonyň ýerine ýetiren kapitan “Marveliň” täze döwrüň lideri boljakdygy we täze seriýasynda Kerol Danweriň keşbi bilen dolanjakdygy aýdylýar.

“Kapitan Marvel 2-iň” täze “Avengers-iň” düýbüni tutjakdygy we topary ýygnajak toparyň kapitan Marvel” bolandygy öňe sürülýär.

Şeýle hem “kapitan Marvel 2-iň” režissýory “Avengers 5” -iň başynda bolar diýilýär, sebäbi doganlar öňki seriýanyň soňky filmlerine režissýorlyk ederler. Karol Danwersiň keşbi Brie Larsonyň kapitan “Marvel 2-de” “Avengers” toparyny ele almagy, Disneý zenan keşpleriniň prodýuserlere has köp goşulmagyna we özbaşdak filmleri döretmegine ýol açmagy geň däldir. Şeýle-de bolsa, ýaňy-ýakynda tanyşdyrylan Brie Larson tarapyndan surata düşürilen kapitan “Marveliň” täze filmlerde dürli keşpleri janlandyrjakdygy öňe sürülýär.

Ýene-de okaň

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Türkmenistanda türki döwletleriň medeniýet hepdeligi geçiriler

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-4-nji iýun aralygy

Teswirle