DÜNÝÄ

Marmara Grubu Başkanı Atavatan Türkmenistan’a konuştu

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver Atavatan Türkmenistan uluslararası dergisine konuştu. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Dr.Döwran Orazgylyjow’un sorularını cevapladı.  Sorularımız cevaplandıran Dr. Suver şöyle dedi :

  • Bugün Türkmenistan’ın Tarafsızlık Bayramını kutlamak ve İpek Yolu alanında Türkmenistan’ın önemini görüşmek için toplanmış bulunuyoruz.  Türkmenistan büyük bir başarı elde etmiş ve Tarafsızlığını  yalnız BM nezdinde değil tüm dünyada kabul ettirmiş bir ülkedir. Bu çok önemli başarısından dolayı Türkmenistan’ı kutlamak gerekir. Bu kolay bir olay değil. BM nezdinde oybirliği ile bunu kabul ettirmesi, hem de iki defa kabul ettirmesi ve o günden bugüne bunu yaşatması, bu zor bölgede barışı ve istikrarı dünden bugüne muhafaza etmesi büyük bir başarıdır. Bu nedenle Türkmenistan’ın Tarafsızlığını kutluyoruz ve tebrik ediyoruz.  Biz Türkiye olarak Türkmenistan –Türkiye münasebetlerine büyük önem veriyoruz. Ama her şeyin ötesinde İpek Yolu veya diğer adıyla Bir Kuşak Yol Projesi bence  çağın felsefesi. 21. Yüzyılda Tarihi İpek Yolunu tekrar ihya etmek, yani, Pekin’i Londra’ya bağlamak büyük bir görüş. Türkmenistan bu yolun ortasında, ama benim Devletim Türkiye Cumhuriyeti de buna büyük önem veriyor. Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan kurulmakta olan İpek Yolunu destekleyecek Bankaya Türkiye’yi ortak yapması, Türkiye’nin  buna sermaye koyması Türkiye’nin İpek Yoluna verdiği önemin bir başka göstergesidir.  Özellikle bir şeyin daha altını  çizmek istiyorum, Türkmenistan Orta Asya’nın merkezinde, İpek Yolunun bir geçiş ülkesi değil, merkezidir. Buradan yukarıya Rusya tarafına, buradan Batıya Türkiye tarafına gidecek olan yollar Çin’den Londra’ya buradan geçecektir. Onun için Türkmenistan’ın yanı sıra Çin’in ortaya koyduğu Bir Yol Bir Kuşak Projesine büyük önem vermekteyiz. Bunun bir manası da şu, buralarda kültürlerin birlikteliği doğacaktır.  Yani batıların deyimiyle multikulrurizm burada yaşanacaktır.  Çok kültürlülük burada doğacaktır. Dinler ve kültürler birbirlerini tanıyacak. Çin, Hint, Türkmen, Türk, Avrupa ve Slav kültürleri yan yana gelecektir. Bunları İpek Yolu yan yana getirecek. İpek Yolu yalnız para ve ticaretin seferberliği değil, bunların yanı sıra kültürler arası birliktelik doğuracaktır.  Ayrıca herşeyden önemli bir konu daha var, eskiden altın para önemliydi, şimdi altın paranın yerini altın bir enerji aldı.  Bu İpek Yolu enerji birliğini de sağlayacak. Onun için ben ve arkadaşlarım buraya büyük önem veriyoruz. Ama her şeyin ötesinde benim devletim, benim hükümetim buraya çok büyük bir değer vermektedir. O değerin bir işareti olarak bizler bugün buralardayız.
  • Bu arada ben epey zamandan sonra geldim Aşkabat’a, en son 6 sene öncesinden gelmiştim. Samimi bir şey söyleyeceğim, ben Aşkabat’ı tanıyamadım. Aşkabat, hakikaten, yollarıyla, binalarıyla, büyüyen ağaçlarıyla hem yeşil hem beyazı bir arada, kendi bayrağının rengi gibi, bir araya getirmiş. İnsanlarını görüyorum, insanlarının yüzleri gülüyor, oda güzel bir şey. Yarınlara olan güveni yerinde. Benim bütün arzum, burası bizim Ata yurdumuz. Biz bu ata yurttan çıktık, geniş bir tabir ile at ile gittik, uçak ile geldik. Samimi söylemek gerekirse, Türkmenistan geride bıraktığımız 5-6 yılda büyük mesafeler elde etmiş. Kutluyoruz.

Ýene-de okaň

Nýu-Ýork şäherinde Durnukly ulagyň dostlary toparynyň Ministrler derejesindäki ilkinji duşuşygy geçirildi

Maryda 59 sany täze kotejjler toplumynyň açylyş dabarasy boldy

BAE-niň Merkezi Aziýa maýa goýumlary 13 milliard dollardan geçdi

Hormatly Prezidentimiziň täze kitaby Türkiýede tanyşdyrylar

Türkiýede Magtymguly Pyraga bagyşlanan konsert geçiriler

Türkmenistanyň Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasyna wekil bellemegine ynam bildirdi