TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Mariana çöketliginiň düýbüne ýetildi

Russiýanyň «Witýaz» suwasty gämisi Mariana çöketliginiň düýbüne ýetip bilen ilkinji gämi boldy. Bu barada «RIA Nowosti» habar berýär.

Bu çümüş Ýeňiş gününiň hormatyna geçirildi. Gäminiň içinde adam ýokdur, ol uzak aralykdan dolandyryldy. Çöketligiň düýbüne ýetilmegiň başardandygynyň subutnamasy hökmünde bu ýerde bellik goýlup gaýdyldy.

Aslynda, Mariana çöketliginiň düýbüne ýetmek üçin ýapon we amerikan suwasty gämilerinde hem synag edildi. Ýöne bu üstünlige «Witýazdan» ozal hiç bir gämi ýetip bilmedi.

Aýdylyşyna görä, «Witýazy» çöketligiň düýbüne ýene birnäçe goýbermek meýilleşdirilýär. Suwasty gämi çöketligi has içgin öwrenmäge mümkinçilik berer.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Eýranyň energetika ministriniň Aşgabada sapary

Türkmenistanyň daşary işler ministri Moskwada saparda bolar

Teswirle