SPORT

“Mançester Siti”-niň nobatdaky kubogy

Beýik Britaniýanyň paýtagty London şäherindäki Uembli stadionynda Angliýanyň Liga kubogynyň final duşuşygy geçirildi. Onda “Maçester Siti” topary bilen “Aston Willa” topary duşuşdy. Duşuşykda garşydaşyny 2:1 hasabynda ýeňen “Mançester Siti” topary bassyr 3-nji gezek bu kuboga eýe boldy.

“Mançester Siti” topary bassyr 3-nji we soňky 7 möwsümde 5-nji gezek bu arzyly kubogy gazanmagy başardy. “Mançester Siti” topary 1970-nji, 1976-njy, 2014-nji, 2016-njy, 2018-nji we 2019-njy ýyllarda Angliýanyň Liga kubogyny gazanmagyň hötdesinden gelipdi.

Toparyň tälimçisi Hosep Gwardiola 12 ýyllyk tälimçilik döwründe 22 duşuşykda 1 kubogy gazanmagy başardy. 49 ýaşyndaky tälimçi 625 duşuşykda 29 kubogyň eýesi boldy.

2016-njy ýylda “Mançester Siti” toparyna gelen Gwardiola bu topar bilen 2 gezek “Premier Liga”-ny, 3 gezek Angliýanyň liga kubogyny, 2 gezek “Community Shield” kubogyny, 1 gezek hem “FA” kubogyny gazandy.

Ol Germaniýanyň “Bawariýa” toparyny tälimçilik eden döwründe 7 kubok gazanypdy. Gwardiola iň köp kubogyny “Barselona” toparyna tälimçilik eden döwründe gazandy. Jemi 14 kubogyň eýesi bolmagy başardy.

Ýene-de okaň

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi

Braziliýa 15-nji gezek dünýä çempiony boldy

Ata Watan Eserleri

“Liwerpul” topary 10-njy gezek Angliýanyň Liga kubogyny gazandy

Ata Watan Eserleri