TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

“Mançester Siti”-niň kapitanyna Katarda garaşýarlar

Angliýanyň “Mançester Siti” toparynyň kapitany Dewid Silwa futbol karýerasyny Kataryň çempionatynda dowam etdirip biler. 34 ýaşly ispan futbolçysy bilen Kataryň “Al-Duhail” topary gyzyklanýar.

Silwanyň “Mançester Siti” bilen şertnamasy 30-njy iýunda gutarýar, şondan soň oýunçy erkin agent bolar. “Sport-Express” internet neşiriniň habaryna görä, Silwa entek futbol ýoluny nirede dowam etdirjekdigi barada karar bermedi. Ol möwsümi tamamlamak üçin häzirki topary bilen gysga möhletli şertnama baglaşyp biler.

Dewid Silwa “Mançester Siti” toparynda 10 ýyldan bäri oýnap gelýär. Bu möwsümiň ähli ýaryşlarda 28 duşuşykda oýnady, 3 pökgi geçirip, 8 asist etdi.

Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň düzüminde Dewid Silwa dünýä çempiony boldy we iki gezek Ýewropanyň çempionatynda ýeňiji boldy

Ýene-de okaň

Türkiýede IV Bütindünýä çarwa oýunlaryna badalga berildi

Türkmen türgenleri Özbegistanda 11 medal gazandy

Mbappe – dünýäniň iň gymmat futbolçysy

Teswirle