TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

“Mançester Siti” indiki möwsümde oýnar

“UEFA” dolandyryş guramasy fewral aýynda “Mançester Siti” klubynyň ygtyýarnamasyny we maliýe adalatly oýun düzgünlerini “çynlakaý” bozandygy sebäpli topar ýaryşlara gatnaşmak gadagan edilipdi. Emma muňa garamazdan, “Mançester Siti” toparynyň Çempionlar ligasynyň gadaganlygy ýatyryldy. Bu şatlykly habar klub üçin “möhüm ýeňiş” hökmünde häsiýetlendirildi.

Klubyň gadaganlygy ýatyrylsa-da, derňewçiler bilen hyzmatdaşlyk etmänligi üçin 8,9 million ýewro jerime tölemeli bolar. “Skynews” habar gullugynyň habarçysy Tom Parmenter aýtmagyna görä, toparyň jerime tölemeli bolandygyna garamazdan, “Mançester Siti” üçin “möhüm ýeňiş” bolandygyny aýtdy. Indi topar “Çempionlar ligasynyň” indiki täze möwsümine gatnaşmaga hukuk gazandy.

 

Ýene-de okaň

Ronaldo “Al Nasr” toparyna geçýär

Katar-2022: nobat 1/8 finalda

Katar-2022: Günorta Koreýa Portugaliýany ýeňip, 1/8 finalda

Teswirle