TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

“Mamma Mia” kinosynyň täze bölümi

Prodýuser Judy Kreýmer “Daily Mail” gazetine beren interwýusynda aýdym-saz žanry esasynda surata düşürilen iň gyzykly filmlerinden biri bolan Merli Strepiň “Mamma Mia” kinosynyň üçünji bölümi ýakynda tomaşaçylar ýetiriljekdigini habar berdi. Bu filmiň üçünji bölüminde Meril Strep we Amanda Seýfred baş keşbi janlandyrýarlar.

Kreýmer täze filmde “ABBA” atly pop aýdym-saz toparynyň agzalary Benni Andersson we Born Ulweýus tarapyndan ýazylan dört täze aýdymyň boljakdygyny mälim etdi.

Şwesiýanyň “ABBA” atly meşhur aýdym-saz toparynyň aýdymlaryna esaslanýan film bolan “Mamma Mia” 1975-nji ýylda iň ýokary derejä ýeten film  toparyň adybir aýdymyň adyny göterýär.

Ýene-de okaň

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Oktýabr aýynda geçiriljek medeni çäreler

Teswirle