TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Malibu» ― täze görnüşde

Özbegistanyň «UzAuto Motors» kompaniýasy hereketlendirijisi 1,5 litr bolan, ýöne «Turbo» tizlikli «Malibu Facelift» ulagynyň söwdasyna girişdi. Täzelenen ulagyň ozal hereketlendirijisi 2,5 litrlik bolan «Malibularyň» ornuny tutup biljekdigi aýdylýar.

Täze ulagyň ozalkysyndan 100 kilogram ýeňildigine garamazdan, onuň uzynlygy 12 santimetr çemesi artypdyr. Bu netijä onuň 1,5 litrlik hereketlendirijisiniň kuwwatyny 160 at güýjüne ýetirmek üçin gelindi.

Müşderiler üçin iň gyzykly tarapy, täze ulagyň bahasy ozalkysyndan 5 million özbek somy derejesinde arzan.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt döwlet Baştutanlaryny gutlady

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Teswirle