Makul Hyzmat Terjime: Türk wiza merkeziniň ýanynda täze ofisini açdy

“Makul Hyzmat” Terjime Merkezi müşderilerine has amatly şertlerde hyzmat bermek maksady bilen täze salgyda öz ofisini açdy. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan raýatlary mundan beýläk Türkiýä syýahat etmek isleseler wiza almak hökmany bolup durýar.  Türkiýä gitmek üçin Wiza  boýunça  Aşgabat şäherinde ýörite Türkiýäniň Wiza Merkezi  döredildi. Ol G.Kuliýew köçesiniň 88-nji jaýynda … Continue reading Makul Hyzmat Terjime: Türk wiza merkeziniň ýanynda täze ofisini açdy