TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Maksat Meredow ― agyr atletika boýunça Aziýanyň wise-çempiony!

Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndysynyň şu günler Daşkent şäherinde geçirilýän Aziýa çempionatynda gazanan medallarynyň sany ikä çykdy. Türkmen agyr atletikaçylarynyň nobatdaky medalyny 73 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden ildeşimiz Maksat Meredow gazandy.

20 ýaşly türgen ştangany galdyrmagyň iki görnüşiniň jemi boýunça 336 kilogramlyk netije görkezdi. Şu agram derejesinde altyn medaly hytaýly Şi Çžiýun, bürünç medaly bolsa Ýaponiýanyň wekili Masanori Miýamito gazandy.

336 kilogramlyk netije biziň ildeşimiziň halkara ýaryşlardaky şahsy rekordydyr. 2019-njy ýylda Ýaşlaryň arasynda geçirilen dünýä çempionatynda bürünç medal gazanan Maksat Meredow şol ýylky Aziýa çempionatynda 315 kilogramlyk netije bilen ýedinji orny eýeläpdi.

Şu gezekki yklym ýaryşyna gatnaşýan toparymyzdan Seýitjan Mirzaýewiň hem ştangany silterläp götermek boýunça kümüş medaly eýeländigini ýatladýarys.

 

“Apple”-iň täze önümleri: iň güýçli planşet

 

Ýene-de okaň

Garri Keýnden taryhy “gol”

Konor Makgregor dolanyp gelýär

Ronaldo täze toparyndaky ilkinji goluny geçirdi

Teswirle