TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

<> täze programmasy ýalany ýüze çykarýar

«Maýkrosoft» kompaniýasy tarapyndan öndürilen «News Guard» atly täze programma bize okaýan habarymyzyň hakykata esaslanyp, esaslanmaýandygyny duýdurýar. Habar süzgüjini telefonymyzda ulanmak üçin nähilidir bir ýörite goşmaça programmany ýüklemek zerurlygy ýok. Ol IOS-da hem, Androidde hem hiç bir bökdençsiz işläp bilýär.

Eger okaýan habaryňyz ýalan bolsa, onda programma işläp, ekranyň bir burçunda duýduryş berýär. Eger habar dogry bolsa ýaşyl, ýalan bolsa gyzyl çyrajyk ýanýar. Ol edil wirus süzgüçleri ýaly işleýär.

Ýene-de okaň

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan baýramçylyk konserti

Tatarystanyň Prezidenti Türkmenistana geldi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi

Teswirle