Makron kasam kabul etdi

Fransiýanyň paýtagty Pariž şäherindäki Ýeliseý köşgünde gaýtadan prezidentlige saýlanan ýurduň Prezidenti Emmanuel Makronyň wezipesine girişmek dabarasy geçirildi. Ýurduň Konstitusion geňeşiniň başlygy Loran Fabius prezident saýlawlarynyň netijelerini yglan etdi we prezidentiň täze mandatyny tassyklady. Makron hormatly legion ordeniniň Beýik magistri hökmünde yglan edildi we oňa altyn zynjyr gowşuryldy. Makron 20 ýyldan … Continue reading Makron kasam kabul etdi