TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Makron Hytaýa resmi sapar bilen bardy

Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makron resmi sapar bilen Hytaýa bardy. Onuň uçarynyň Pekiniň Şoudu howa menziline gonýan pursatlaryny Hytaýyň Merkezi teleýaýlymy alyp görkezdi.

Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makron saparynyň çäklerinde Hytaýyň Başlygy Si Szinpin, Hytaýyň Döwlet Geňeşiniň Premýeri Li Sýan we Ählihytaý halk wekilleri geňeşiniň Hemişelik komitetiniň ýolbaşçysy Çžao Leszi bilen duşuşar.

Şeýle hem Makron Pekin şäherinden başga-da, HHR-iň Guandun welaýatynyň Guançžou şäherine baryp görer.

Fransiýanyň Prezidenti bilen köp sanly iri fransuz kompaniýalarynyň ýolbaşçylary hem Hytaýa bardy.

Bu sapar Fransiýanyň Prezidentiniň 3,5 ýyldan soň amala aşyrýan nobatdaky sapayr bolar. Makron ozalky prezidentlik möhletinde, ýagny 2019-njy ýylyň güýzünde Pekinde saparda bolupdy.

Şeýle hem Ýewropa Komissiýasynyň Başlygy Ursulan fon der Lýaýen hem Hytaýa sapar bilen bardy. Makronyň we ÝB-niň resmi wekiliniň saparlary 7-nji aprele çenli dowam eder.

Ýene-de okaň

Tbiliside Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenıstanda maşgalalary berkitmek boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Teswirle