TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Makalalaryňyz üçin biz bilen Habarlaşmak

Saýtymyza habar we makala ugratmak üçin biz bilen habarlaşmak isleýän hormatly okyjylarymyz üçin käbir maglumatlary paýlaşmak isleýäris.

“Sizden Gelenler “ bölümine makala ugratmak

“Atavatan Türkmenistan”   halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň Sizden gelenler bölümine makala we habar ugratmak isleýän okyjylarymyz atawatanhabar@gmail.com salgysyna makalaňyzy ugradyp bilersiňiz!

“Bäsleşige Eser Ugratmak”

Saýtymyz tarapyndan gurnalýan “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi boýunça eser ugratmak isleýän okyjylarymyz biziň atawataneserleri@gmail.com salgysyna öz eserini ugradyp biler.

Telefon belgisi: +993 62 88 02 63

Hormatly okyjylarymyz, öz teklip we bellikleriňiz üçin baş redaktorymyza turkmenlawyer@turkmenlawyer.com  salgysyndan e-poçtanyň üsti bilen iberip bilersiňiz.

Applikasiýamyz iň gysga wagtda täzelener

Hormatly Okyjylarymyz ! Siz şeýle hem, saýtymyzyň Android ulgamynda işleýän Applikasiýasyny  Google Plaý-den “Atavatan Turkmenistan” sözleri bilen gözleg edip tapyp indirip bilersiňiz. Applikasiýamyz häzirki wagtda has döwrebap görnüşe getirilýär we iň gysga wagtda täzelener. Siz şu ýere basyp hem applikasyýamyzy ýükläp bilersiňiz!

Hormatly Okyjylarymyz!

Siz aşakdaky jemgyýetçilik torlarynyň üsti bilen saýtymyza ýerleşdirilen habarlary okap bilersiňiz we halan habarlaryňyzy paýlaşyp bilersiňiz!

Resmi  hasaplarymyz:

Bu hasaplarymyza girmek üçin hasaplaryň ady ýazylan gök ýere basyň ýa-da hasaplara degişli suratlara basyň!

Linkedin hasabymyz

Facebook Hasabymyz

Instagram hasabymyz

Twitter hasabymyz

Habarlarymyzy IMO hasabyndan okamak üçin +993 65 80 24 70 belgili telefondan goşulyp bilersiňiz!

 

 

Ýene-de okaň

­­­Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-5-nji fewral aralygy

Uzynlygy 70 metre barabar bolan tako tagamynyň rekordy

«Galkynyş» topary Monte-Karlodaky halkara festiwala çagyryldy

Ata Watan Eserleri

Teswirle