Magtymguly adyndaky türkmen döwlet uniwersiteti: Magistr:2021

MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI  2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň “Bilimi dolandyrmak” ugruna talyplyga kabul edýär:  Uniwersitete ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar. Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde … Continue reading Magtymguly adyndaky türkmen döwlet uniwersiteti: Magistr:2021