Magistr 2021:Ýokary bilimliler üçin maksatnamalar

Ýokary bilime eýe bolan talyplaryň bir topary özleriniň bilimlerini magistr maksatnamasyna gatnaşyp artdyrmagy arzuw edýärler. Şu ýyl ýurdumyzda birnäçe ýokary okuw mekdeplerinde magist maksatnamasy talyplara garaşýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty magistr maksatnamasy boýunça talyp kabul edýän ýokary okuw mekdepleri barada maglumaty Size aýry-aýrylykda ýetirdi. Häzir bolsa şol habarlary … Continue reading Magistr 2021:Ýokary bilimliler üçin maksatnamalar