MEDENIÝET

Luwr muzeýi onlaýn tomaşaçylary bilen meşhurlyk gazandy

Fransiýanyň paýtagty Pariž şäherinde ýerleşýän dünýä belli Luwr muzeýi koronawirus sebäpli onlaýn görnüşde tomaşaçylara açylypdy. Onlaýn görnüşde soňky 71 günüň dowamynda 10,5 million adam bu muzeýiň gymmatlyklary bilen tanyşmak mümkinçiligine eýe boldy.

“Covid-19” wirusy sebäpli myhmanlar üçin ýaplan bu muzeýe 12-nji martdan 22-nji maý aralygynda onlaýn görnüşde iň köp tomaşaçy ABŞ-dan boldy.

Onlaýn myhmanlar sanawynda hytaýlylar amerikalylardan soňra ikinji orunda durýar.

Degişli döwürde muzeýiň resmi internet sahypasyna abuna ýazylanlaryň 9 milliona ýeten bolsa, “Instagram” hasabynyň abonentleriň sany 4 milliondan geçdi.

Geçen ýylyň şu aralykda 14,1 million syýahatçy Luwr muzeýine gelip görüpdi.

Ýene-de okaň

Dünýäde 1 milliarda golaý adam türk seriallaryny tomaşa edýär

«Ýylyň zenany» atly bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Gazagystanda we Gyrgyzystanda Magtymgula bagyşlanan dokumental filmler düşürilýär

Ata Watan Eserleri

“Talyp gözeli – 2024” atly gözellik bäsleşiginiň institut tapgyry geçirildi

Ulag we kommunikasiýalar toplumynda zähmet çekýän gelin-gyzlaryň arasynda bäsleşik geçirilýär

Türkmenistanda “Azerbaýjan tagamlary we medeniýeti” atly çäre geçirildi