BIZNES

Lukmançylyk önümlerini 128 ýurda satýar

Ilkinji desgasyny açmaga taýýarlanan “TURKUAZ” saglyk kärhanasy önümçiliginiň 80 göterimini 128 ýurda eksport edýär.

2000-nji ýylda ultrases enjamynyň öndürilmegi bilen düýbi tutulan “Turkuaz Saglyk” bu pudakda ilkinji bäş kompaniýanyň hataryna girýär.

Häzirki wagtda bu kompaniýa lukmançylyk ulgamynda himiki önümleri, iýmit goşundylary, dermokosmetiki we şahsy ideg önümleri ýaly köp ugurda dürli önümleri öndürýär.

2016-njy ýylda Türkiýe Respublikasynyň Biržalar we Palatalar Bileleşigi (TOBB) tarapyndan geçirilen “Türkiýedäki çalt ösýän kompaniýalary” atly bäsleşiginde ikinji ýeri eýeledi.

Ýene-de okaň

Ahal welaýatynda polat turbalaryny öndürýän kärhana açyldy

Ýanwar-fewral aýlary: makroykdysady görkezijiler

Türkmen kompaniýalary Astrahanda geçiriljek ulag forumyna gatnaşarlar

5-nji martda göçme birža söwdasy geçiriler

Aşgabat bilen Pariž söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeldýär

Türkmen işewürleri Täjigistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegi meýilleşdirýär